Huisregels

Hieronder vindt u informatie over de gang van zaken binnen onze praktijk.

Binnen onze praktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Als patiënt en bezoeker mag u erop vertrouwen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Eerste afspraak

Overweegt u over te stappen naar Tandarts Eva, dan verzoeken wij u bij uw huidige tandarts de gegevens op te vragen en deze naar ons toe te laten sturen, bij voorkeur per mail naar ons beveiligde adres tandartseva@ringamsterdam.nl en anders naar info@tandartseva.nl. Of deze bij de intake mee te brengen.

Indien er bij uw huidige tandarts röntgenfoto’s zijn gemaakt, ontvangen wij die ook graag per mail.Tevens vragen wij u dat u zich legitimeert bij de intake.

U bent pas officieel bij ons ingeschreven wanneer u voor de intake bent geweest. Het is daarom verstandig om uw huidige tandarts nog even aan te houden tot deze tijd.

Hygiëne

Wij werken graag in een schone mond. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om voorafgaand aan uw afspraak uw tanden te poetsen.

Periodieke controle

Er vindt twee keer per jaar een periodieke controle plaats, tenzij anders met u is afgesproken. Wanneer uw mailadres bij ons bekend is, krijgt u per mail een oproep als het weer tijd is voor de controle.

Wilt u een combinatie afspraak inplannen voor de controle en een mondhygiëne behandeling, dan kunt u deze telefonisch inplannen.

Vervolgafspraken voor een behandeling worden veelal direct na de controle gemaakt bij de receptie. Mocht dit niet direct mogelijk zijn, dan kan de afspraak ook telefonisch worden gemaakt.

Afspraak afzeggen

Indien u onverhoopt een afspraak moet annuleren, wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail door te geven, uiterlijk 24 uur van tevoren. Afspraken op maandag dienen de vrijdag ervoor geannuleerd te worden.

Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan worden er kosten in rekening gebracht (code C90 “niet nagekomen afspraak”). Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wanneer het de eerste keer is dat u de afspraak zonder afzeggen niet nakomt en deze korter is dan 30 minuten, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afspraken langer dan 30 minuten of bij de tweede keer brengen wij de gehele voor u gereserveerde tijd in rekening. Voor de tandarts hanteren wij een tarief van € 2,- per minuut, voor de mondhygiëniste € 1,50 per minuut en voor de preventieassistente € 1,- per minuut.

Afspraakherinnering

Indien uw mailadres bij ons bekend is, ontvangt u drie dagen voor de afspraak een herinneringsmail. Dit is een service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat.

Te laat komen

U wordt vriendelijk verzocht op tijd voor de behandeling aanwezig te zijn. Bij het te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid, of moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Wachttijden

Uiteraard streven wij ernaar om de wachttijden voor behandelingen zo kort mogelijk te houden. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat er een behandeling door omstandigheden wat kan uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Pijnklachten

Wanneer u ’s ochtends om 8:45 uur belt met een pijnklacht, proberen wij altijd op dezelfde dag nog een afspraak te maken en u zo mogelijk direct te behandelen. Bij ernstige pijnklachten wordt u altijd binnen 24 uur geholpen.

Buiten de openingstijden kunt u bij ongevallen, nabloedingen en ernstige pijnklachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, contact opnemen en een afspraak maken met de spoeddienst. Meer informatie over de spoeddienst kunt u vinden bij Spoed. Het kan voorkomen dat de dienstdoende tandarts u verzoekt de behandeling direct te betalen.

Begroting
Van uitgebreide behandelingen ontvangt u van tevoren een begroting per mail. Deze begroting is onder voorbehoud van tariefswijzigingen en eventuele complicaties bij de behandeling.

Uw contact- en verzekeringsgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in relevante gegevens zoals uw woonadres, mailadres, zorgverzekering en telefoonnummer. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@tandartseva.nl.

Uw gezondheid

Het is van groot belang dat u ons tijdig op de hoogte stelt van wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik. Dit kan van invloed zijn op uw mondgezondheid en onze behandeling.

Roken

Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten.
Indien u buiten rookt, gelieve dit niet in de nabijheid van de praktijk te doen. Wanneer u nog een afspraak heeft na het roken verzoeken wij u uw tanden nog even te poetsen.

Huisdieren

Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan.

Mobiele telefoons

Wij verzoeken u vriendelijk om niet te telefoneren in de wachtkamer en uw telefoon op stil te zetten.

Uw eigendommen

Tandarts Eva is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw spullen niet onbewaakt achter te laten in de wachtkamer, maar deze mee naar binnen te nemen in de behandelkamer.

Uitschrijven

Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen of niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen uit te schrijven.

Fysiek, verbaal en non-verbaal agressief gedrag en geweld, diefstal, vernieling of ander ernstig ongewenst gedrag wordt uiteraard niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Wanneer u zelf wenst uitgeschreven te worden, kunnen wij uw gegevens doorsturen naar uzelf of de nieuwe tandarts. U kunt dit verzoek telefonisch of per mail indienen.

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar informeren wij iedereen per mail middels een nieuwsbrief over de ontwikkelingen bij ons in de praktijk. Zo worden nieuwe medewerkers voorgesteld en krijgt u informatie over gewijzigde openingstijden tijdens de zomer en rond de jaarwisseling. Deze nieuwsbrieven worden ook geplaatst op onze Facebook pagina.

Suggesties?

Wij streven ernaar onze kwaliteit en dienstverlening continu te verbeteren. Wij zijn dan ook altijd erg blij met suggesties, ideeën, op- of aanmerkingen naar aanleiding van de behandeling, informatievoorziening, wachtkamer, praktijk, behandelkamer of andere zaken.

U mag ons altijd aanspreken of uw bevindingen per mail versturen naar info@tandartseva.nl en/of een waardering achterlaten op Google of ZorgkaartNederland.