Infectiepreventie

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

 

Wij zijn daarom beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

 

Indien u één van de onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoordt, verzoeken wij u geen afspraak te maken of bestaande afspraken te verzetten. Bij spoed kunt u uiteraard bellen en verwijzen wij u door naar het Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM).
 

• Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
• Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij
corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging
of koorts (meer dan 38 graden), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
• Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
• Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u nu huisgenoten met corona?
• Bent u in (thuis)quarantaine of zou u dit moeten zijn vanwege nauw contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of omdat u korter dan 10 dagen geleden bent teruggekeerd uit een land/regio met code oranje of rood waarvoor in Nederland (thuis)quarantaine geldt?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 
Ook wanneer u tot één van onderstaande kwetsbare groepen behoort, verzoeken wij u te bellen voor overleg.

 
Mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen (van 18 jaar en ouder) met één van de volgende aandoeningen:
 

• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
• Chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
• Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
• Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 -getal <200/mm3;
• Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
• Morbide obesitas (BMI Body Mass Index >40).

Plan uw bezoek:
 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met hiervoor aanwezige handalcohol.
 
We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 
In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

 

• Kom indien mogelijk alleen en kom niet te vroeg, het liefst vlak voor de afspraaktijd.
• Zorg dat u bij aankomst niet meer naar de wc hoeft.
• Neem zo weinig mogelijk spullen mee. U kunt deze in de wachtkamer achterlaten.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 
• Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
• Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.